Holistik Tıp Bio Enerji Eğitimi Uygulamaları EğitimiBİO ENERJİ EĞİTİMİ NEDİR?

Holistik tıp bio enerji uygulamaları eğitimi; başlangıçtan bugüne evrende ve insanda yaradılıştan gelen bio enerjinin etkin kullanımı ve yönetimi, bütüncül tamamlayıcı tıp yaklaşımına yönelik online bir eğitimidir.  Bio enerjinin kökeni ve temellerinden başlayan eğitim titreşimler, geçmişten bugüne ulaşan kadim öğretiler, günümüz bio enerji tıbbının yöntem ve metotları, bütünsel enerji gibi konuları içermektedir. Bütünleyici tıp olarak bilinen holistik tıp, biyolojik kaynaklardan elde edilen  yenilenebilir enerji olan bio enerji kavramından oluşan holistik tıp bio enerji uygulamaları eğitimi, alternatif tıptan ziyade tamamlayıcı tıptır.

Holistik tıp bio enerji uygulamaları eğitimi ,geçmişte deneme yanılma yöntemi ve gözlem aracılığıyla elde edilip uygulanan kadim bilgiler ve günümüzde kanıta dayalı bilgilerin harmanlanmasıyla ruh-beden-enerji dengesini gözeten ve elde edilen bu bilgilerin insan sağlığına yarar sağlaması amacıyla kullanılan bütüncül yaklaşım olan holistik tıp ve  bio enerji öğretilerini bir araya getirmektedir.

 

EĞİTİMİN AMAÇLARI NELERDİR?

– Bio enerji temelleri titreşimler, kadim bilgilerin bütünleyici tıbbın metot ve yöntemlerinin öğrenilmesi

– Farklı bakış açısı ile sorunlara çözüm bulma

– Şifa tıbbına yönelik öğretilerin anlamlandırılması

– Bio enerji hakkında bilgi sahibi olunması

– Bütüncül tıp hakkında bilgi sahibi olunması

– Bio enerji mekanizması ile duygusal sorunları çözme

– Aura ve meridyenler ile hastalıkları ortadan kaldırma

– Evrensel enerjiyi kullanma

– Bio enerji ile bağlantıya geçebilmek ve enerjiyi kullanabilmek

– Dünyadaki bio enerji ve holistik tıp uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma


Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri arttırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanlarının kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Kişisel gelişim alanındaki bu sertifikalar mesleğin gerektirdiği kanun mevzuatı ve eğitim gereklilikleri karşılamak suretiyle kullanılabilir.