Holistik tıp biyoenerji uygulamaları eğitimi; başlangıçtan bugüne evrende ve insanda yaradılıştan gelen biyoenerjinin etkin kullanımı ve yönetimi, bütüncül tamamlayıcı tıp yaklaşımına yönelik online bir eğitimidir.  Biyoenerjinin kökeni ve temellerinden başlayan eğitim titreşimler, geçmişten bugüne ulaşan kadim öğretiler, günümüz biyoenerji tıbbının yöntem ve metotları, bütünsel enerji gibi konuları içermektedir. Bütünleyici tıp olarak bilinen holistik tıp, biyolojik kaynaklardan elde edilen  yenilenebilir enerji olan biyoenerji kavramından oluşan holistik tıp biyoenerji uygulamaları eğitimi, alternatif tıptan ziyade tamamlayıcı tıptır.

Holistik tıp biyoenerji uygulamaları eğitimi ,geçmişte deneme yanılma yöntemi ve gözlem aracılığıyla elde edilip uygulanan kadim bilgiler ve günümüzde kanıta dayalı bilgilerin harmanlanmasıyla ruh-beden-enerji dengesini gözeten ve elde edilen bu bilgilerin insan sağlığına yarar sağlaması amacıyla kullanılan bütüncül yaklaşım olan holistik tıp ve  biyoenerji öğretilerini bir araya getirmektedir.

Holistik Tıp Biyoenerji Eğitimi Amaçları Nelerdir?

Holistik tıp biyoenerji uygulamaları eğitimi pek çok amaç çerçevesinde şekillenmektedir:

  • Biyoenerji temelleri titreşimler, kadim bilgilerin bütünleyici tıbbın metot ve yöntemlerinin öğrenilmesi
  • Farklı bakış açısı ile sorunlara çözüm bulma
  • Şifa tıbbına yönelik öğretilerin anlamlandırılması
  • Biyoenerji hakkında bilgi sahibi olunması
  • Bütüncül tıp hakkında bilgi sahibi olunması
  • Biyoenerji mekanizması ile duygusal sorunları çözme
  • Aura ve meridyenler ile hastalıkları ortadan kaldırma
  • Evrensel enerjiyi kullanma
  • Biyoenerji ile bağlantıya geçebilmek ve enerjiyi kullanabilmek
  • Dünyadaki biyoenerji ve holistik tıp uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma

Holistik Tıp Biyoenerji Uygulamaları Eğitiminin İçeriği Nedir?

Online olarak gerçekleştirilen eğitimde, biyoenerji şifası, toprak enerjisi, biyoenerji terapisi, bütünsel biyoenerji, çakralar, telepati, duygusal şifa, aura ve aura enerji bedeni, psişik koruma, rezonanslar, beyin dalgaları, düşünce gücü, reiki, danışana uygun yaklaşım ve uygulama teknikleri holistik tıp biyoenerji eğitimi kapsamında katılımcılara aktarılmaktadır. Eğitim sonrasında holistik tıp biyoenerji eğitimine tanımlanan katılımcı, insanı farklı yönleri ile değerlendiren, beden- enerji – ruh üçlemesini kabul eden, holistik-bütüncül tıp ilkelerine benimseyen ve uygulayan bütüncül tıp biyoenerji uygulayıcısıdır.

Teorik ve pratik bilgilerle uygulamalı olarak gerçekleştirilen online holistik tıp biyoenerji uygulamaları eğitimisonunda eğitimi başarı ile tamamlayıp hak kazanan katılımcılarıa kişisel gelişim alanında sertifika verilir.

Sertifika programlarında, meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri arttırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanlarının kalitesini arttırmak amaçlanmaktadır. Kişisel gelişim alanındaki bu sertifikalar mesleğin gerektirdiği kanun mevzuatı ve eğitim gereklilikleri karşılamak suretiyle kullanılabilir.